GCP-enheden ved Københavns Universitetshospital


Priser

GCP-enheden er finansieret af en basisbevilling fra Region Hovedstaden, Region Sjælland og SUND, Københavns Universitet, og yder derfor gratis monitorering og GCP-assistance i op til 100 timer til forskerinitierede lægemiddelforsøg samt forsøg med medicinsk udstyr, der udgår fra disse institutioner og udføres på centre tilhørende institutionerne. For assistance udover 100 timer opkræves 700 kr./time.

Se link til GCP-enhedens prispolitik til højre på siden.

Hvis et forsøg har centre i andre regioner giver hver GCP-enhed 100 timers monitorering uden beregning.

- GCP-enheden ved Aalborg Universitetshospital giver 100 timer uden beregning ved monitorering af centre i Region Nordjylland.
- GCP-enheden ved Aarhus Universitetshospital sammenlagt 100 timer uden beregning i Region Midtjylland.
- GCP-enheden ved Odense Universitetshospital yder sammenlagt 100 timers monitorering uden beregning ved monitorering af centre i Region Syddanmark.

Kliniske lægemiddelforsøg samt forsøg med medicinsk udstyr, der er initieret udenfor ovenstående institutioner, som ikke er anmeldelsespligtige til Lægemiddelstyrelsen eller som ikke betragtes som forskerinitierede, vil blive opkrævet betaling for GCP-enhedens ydelser.

Ved vurdering af, hvorvidt et forsøg er forskerinitieret eller ej, anvendes følgende kriterier:
  • sponsor skal være et hospital, en forsker, en offentlig, videnskabelig forskergruppe eller lign. ikke-kommerciel person, institution eller organisation
  • forsøgsdata skal ejes af sponsor
  • der må ikke foreligge aftaler om brug af forsøgsdata til et firmas markedsføring eller regulatoriske formål
  • forsøgets design, udførsel, dataregistrering samt afrapportering skal være under sponsors kontrol
  • forsøget må ikke indgå som en del af et firmas udviklingsplan for et lægemiddel eller medicinsk udstyr