Offentligt tilgængeligt register

Med henblik på at højne kvaliteten af videnskabelige artikler har de internationale videnskabelige tidsskrifters redaktører, ICMJE retningslinjer for publicering af artikler i deres tidsskrifter. Af retningslinjerne fremgår det bl.a., at man for at få publiceret artikler om kliniske lægemiddelforsøg skal registrere forsøgene i et offentligt tilgængeligt register.

Lægemiddelforsøg der er anmeldt via EudraCT bliver automatisk oprettet i "EU Clinical Trials Register", der er godkendt af WHO som et offentligt register. "EU Clinical Trials Register" henter data fra EudraCT ansøgningen (skal være udfyldt på engelsk).

OBS!
Fase I forsøg oprettes ikke automatisk i "EU Clinical Trials Register", og alle Fase I forsøg på voksne (inklusiv de offentlige forsøg) skal derfor anmeldes til et offentligt register inden inklusion af første forsøgsperson.

Alle lægemiddelforsøg der er anmeldt via CTIS, vil være offentlige tilgængelige, dog vil der være mulighed for forsinkelse af offentliggørelsen af særligt fortrolige data.

Afprøvninger med medicinsk udstyr skal ligeledes registreres i en offentlig tilgængelig database: clinicaltrials.gov (se link i højre side).

Publicering af kliniske lægemiddelforsøg
Tidsskrifterne kan have forskellige krav til, hvilke offentlige registre de accepterer. Det er derfor relevant at anmelde til et register der er godkendt af det tidsskrift man forventer at publicere i.