Offentligt tilgængeligt register

Ved publicering af kliniske forsøg stiller flere tidsskrifter krav til, at et forsøg efterlever ICMJE-retningslinjerne defineret af en sammenslutning af redaktører fra internationale videnskabelige tidsskrifter. Det forventes deriblandt, at et forsøg inden forsøgsstart er registreret i et offentligt tilgængeligt register (primary register) godkendt af WHO.

Lægemiddelforsøg
EMA forventer at få CTIS godkendt som primary register ved WHO i løbet af 2024. ICMJE har i korrespondance med GCP-enhederne tilkendegivet, at de betragter CTIS som et godkendt register. CTIS fremgår desuden på WHOs liste over godkendte data providers.

EU Clinical Trials Register er godkendt af WHO som primary register, der henter oplysninger fra anmeldelse i EudraCT. Bemærk at fase I forsøg på voksne ikke automatisk oprettes i EU Clinical Trials Register, men skal anmeldes i et andet offentligt register inden forsøgsstart.

Klinisk afprøvning af medicinsk udstyr
Klinisk afprøvning med medicinsk udstyr registreres i f.eks. clinicaltrial.gov, der af ICMJE betragtes som et godkendt register.

På forkant med tidsskrifters krav
Tidsskrifter kan have forskellige krav til, hvilke offentlige registre de accepterer. Det er derfor relevant at anmelde til et register, der er godkendt af det tidsskrift, man forventer at publicere i.