Kvalitetsstyring

Kvalitetsstyring er en fællesbetegnelse for en række metoder og aktiviteter, som bruges for at opfylde krav vedrørende kvalitet. Et vigtigt element i kvalitetsstyring er, at afgørelser træffes på velunderbyggede fakta.

Læs mere om sponsors og investigators kvalitetsstyring af lægemiddelforsøg under de enkelte afsnit.