Anmeldelse af databehandling

Efter indførelse af Databeskyttelsesloven (lov om supplerende bestemmelser til forordningen) den 23. maj 2018, er der ikke længere anmeldelsespligt til Datatilsynet før et forsøg iværksættes.

Dog skal alle offentlige forskningsprojekter med regionerne som dataansvarlig, hvor der behandles personoplysninger, fortsat anmeldes til og godkendes af regionen.

Denne anmeldelse er for at opfylde kravet i EU's databeskyttelsesforordning (GDPR) om, at dataansvarlig fører en intern fortegnelse over al behandling af persondata, der foregår i organisationen.

Projektet er offentligt, når det udføres i regi af de enkelte regioner, og med anvendelse af regionernes ressourcer (pc'er, servere, mandetimer etc). Anmeldelsen skal ske til den enhed eller kontaktperson, der forvalter anmeldelsen i den region, hvor forsøget udføres. Hvis forsøget udføres i flere regioner, skal det anmeldes i den region hvor sponsor er ansat.

Anmeldelsen i de enkelte regioner (se link).

Det er den dataansvarliges ansvar, at forsøget anmeldes til Regionerne. I offentlige forskningsprojekter er den enkelte region dataansvarlig, men sponsor er ansvarlig for at projektet er anmeldt.

Den dataansvarlige for et forskningsprojekt skal som hovedregel overholde de almindelige databeskyttelsesregler og er ansvarlig for at påvise, at personoplysningerne behandles i overensstemmelse med disse.

Se mere om databeskyttelse under link.

Forskning der foretages i stat og kommune:
En forsker, der gennemfører et forskningsprojekt i stat og kommune, eksempelvis på en offentlig uddannelses institution, bedes være opmærksom på om den pågældende organisation har en anmeldelsesordning.

Ansøgningsprocedurer for Multinationale forsøg
Hvis sponsor er hjemhørende i udlandet, gælder det pågældende lands datalovgivning. Sponsor foretager anmeldelsen til Datatilsynet eller lignende institution i det pågældende land, og der skal således ikke foretages anmeldelse i Danmark.