Kvalitetsstyring

Initiering

Inden den første forsøgsperson inkluderes, skal der foretages et initieringsbesøg, der har til formål at sikre, at forudsætningerne for at påbegynde forsøget er til stede. Når forudsætningerne findes i orden udsteder GCP-enheden en "Godkendelse til forsøgsstart" og først herefter kan inklusionen af forsøgspersoner begynde.

Hvis der er tale om et multinationalt forsøg, skal forsøget initieres lokalt på de danske centre, før der må inkluderes forsøgspersoner på disse centre.

Læs eventuelt GCP-enhedernes vejledning vedrørende initiering af lægemiddelforsøg under Skabeloner og vejledninger.