REDCap

REDCap er et online system udviklet specifikt til ikke-kommerciel klinisk forskning. Systemet tilbydes af de danske regioner.
Kontakt til din regionale udbyder findes under links.

En eCRF i REDCap opbygges af en række moduler, kaldet instrumenter. Hvert instrument tilpasses forsøget og de data, der indsamles. Der vil dog være en række instrumenter, som anvendes i stort set alle forsøg, og GCP-enhederne har derfor udarbejdet nogle instrumenter, som forskeren kan tage udgangspunkt i, når eCRF skal udarbejdes.
Instrumenterne ligger som zip-filer under Skabeloner og vejledninger. Zip-filerne anvendes ved at uploade dem i en oprettet REDCap database.

Instrumenterne skal tilpasses det enkelte forsøg. Det er sponsors ansvar at sikre, at eCRF´en lever op til myndighedernes krav og den godkendte protokol. Sponsor har ligeledes ansvaret for at validere den endelige eCRF, inden den løftes til produktion, samt sikre at data kan trækkes ud i et brugbart format.

GCP-enhederne har udarbejdet en generel vejledning til REDCap og brug af instrumenterne, vejledningen findes under Skabeloner og vejledninger.
GCP-enhederne arbejder løbende på at udvikle instrumenterne og vejledningen. Hvis I har spørgsmål eller kommentarer, er I meget velkomne til at skrive til en af GCP-enhederne.
De regionale udbydere har også vejledninger til brug af REDCap - kontakt din regionale udbyder for disse.