Kvalitetsstyring

Central monitorering

Central monitorering defineres som en planlagt evaluering af akkumulerede data, der udføres fra centralt hold af trænet og kvalificeret personale.

Se GCP-enhedernes vejledning til sponsors om central monitorering under Skabeloner og vejledninger.