Kvalitetsstyring

Supervision i praksis

Investigator kan uddelegere forsøgsrelaterede opgaver og funktioner til projektdeltagere på egen afdeling eller andre samarbejdspartnere. Investigator er ansvarlig for systematisk og løbende at overvåge (supervisere) alle, der har fået uddelegeret forsøgsrelaterede opgaver, der adskiller sig fra den normale praksis.

I praksis kan det fx gøres ved:

  • at have klare samarbejdsaftaler med samarbejdspartnere. Se mere i GCP-enhedernes vejledning til indhold af samarbejdsaftaler
  • at kommunikere regelmæssigt med såvel projektdeltagere som andre samarbejdspartnere under forsøget og dokumentere denne kommunikation, f.eks. ved afholdelse af møder og udarbejdelse af mødereferater
  • at få regelmæssig dokumentation fra samarbejdspartnere som viser, at en opgave udføres som forventet (f.eks. laboratoriets liste over opbevarede forskningsbiobankprøver eller kopi af individuelle medicinregnskaber ført af apoteket)