Kvalitetsstyring

Investigators supervision

Investigator er på sit eget center ansvarlig for, at et forsøg udføres i overensstemmelse med protokollen, skriftlige aftaler med sponsor og gældende lovgivning/GCP. Dette ansvar omfatter også opgaver, der af investigator er uddelegeret til andet personale i afdelingen og til andre samarbejdspartnere, som f.eks. laboratoriet eller sygehusapoteket.

Investigator er ikke som sponsor forpligtet til at etablere et egentligt kvalitetsstyringssystem, men investigator skal sikre, at egne og andres opgaver udføres korrekt og som forventet. Investigator kan derfor vælge at udarbejde skriftlige procedurer og arbejdsskemaer, der gør det nemmere at følge protokollen. Desuden skal investigator løbende foretage supervision af sit personale og sine eventuelle samarbejdspartnere.