GCP-enheden ved Københavns Universitetshospital

Værdier for GCP-enheden i København

MENINGATMOSFÆRENYSGERRIGHEDUDVIKLINGKVALITET
- det er vores drivkraft- det skal være rart at gå på arbejde- vi vil gerne forstå- vi vil være på sporet, nu og i fremtiden- vi vil yde kompetent og relevant hjælp
Vi har fokus på de væsentligste processerVi har tillid til hinandenVi holder os fagligt opdateredeVi ønsker at være en attraktiv samarbejdspartnerVi prioriterer høj faglighed
Vi er pragmatiske inden for de regulerende rammerVi værdsætter gensidig respektVi er åbne overfor at en opgave kan løses på flere måderVi udvikler os fagligt og menneskeligtVi kobler teori med praksis
Vi løser opgaver i fællesskabVi hjælper hinandenVi interesserer os for andres synspunkterVi er med til at skabe sammenhæng og forståelseVi er med til at sikre etisk ansvarlighed
Vi arbejder for at forskeren kan se en mening med GCPVi prioriterer fællesskabet Vi er løsningsorienteredeVi er med til at sikre troværdige data
Vi arbejder efter fælles standarder