Indhold af samarbejdsaftaler

Sponsor og investigator har fortsat ansvar for de opgaver, der er uddelegeret til en samarbejdspartner. Det er derfor også sponsor og investigators ansvar at sikre, at samarbejdsaftalen, der beskriver opgaven, er dækkende. En samarbejdsaftale skal være underskrevet før opgaven udføres. Hvis opgaven ændres under forsøget, eller opgaven ikke kan udføres inden for en tidsfrist angivet i aftalen, skal det vurderes, om der er behov for at opdatere og genforhandle aftalen.

GCP-enhedens vejledning til indhold af samarbejdsaftale