Afslutning - forordning

Er lægemiddelforsøget anmeldt under forordningen, skal afslutningen rapporteres via CTIS senest 15 dage efter afslutningen. Afslutningen kaldes også LPLV (Last Patient Last Visit), som er defineret som den sidste dag, der opsamles data til forsøget. De sidste data kan fx være et besøg på centret, et tlf. opkald, et opslag i journal eller lignende.

Rapportering af resultater
Snarest muligt og senest 1 år efter forsøgets afslutning skal et resumé af forsøgets resultater samt et lægmandsresumé uploades i CTIS. Se krav til indhold i bilag IV og V i forordningen.

Se mere under Rapportering af forsøgets resultater i CTIS