Skabeloner og vejledninger

Kvalitetsstyring

Investigators skriftlige procedurer og arbejdsskemaer: Vejledning og Skabelon

Risikobaseret kvalitetsstyring - hvordan: Vejledning

Identifikation af risici: Inspirationsliste

Dokumentation af risikovurdering og risikobaseret kvalitetsstyring: Værktøj

Proces- og monitoreringsafklaring: GCP-enhedernes værktøj

Sponsors overvågning (oversight): Vejledning

Håndtering af afvigelser: Vejledning

Protokolændringslog: Skabelon

Central monitorering: Vejledning

Læs mere om kvalitetsstyring.