GCP-enheden ved Københavns Universitetshospital

Organisation

GCP-enheden er oprettet som en enhed under Københavns Universitetshospital. Der er indgået følgende samarbejdsaftale omkring driften af GCP-enheden:

Samarbejdsaftale, januar 2013

GCP-enheden er placeret på Frederiksberg Hospital, Skadestuevej 1, parterre.

Der er oprettet en styregruppe for GCP-enheden, som har det overordnede ansvar for enhedens faglige funktion, drift og økonomi. Styregruppen består af repræsentanter for hhv.:
  • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet
  • Region Hovedstaden
  • Region Sjælland
En repræsentant for det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, er formand for styregruppen. GCP-enheden varetager sekretariatsfunktionen for Styregruppen.

Styregruppen har vedtaget følgende mission/vision:
Hent GCP-enhedens mission/vision her

Medlemsliste for styregruppen