Forsøg med decentrale elementer

Decentraliserede kliniske forsøg med lægemidler møder patienterne, hvor de er, i en hurtigere og mere effektiv proces til gavn for patienten, sundhedspersonale og virksomheder.

Grundtanken er, at diversiteten blandt forsøgsdeltagere skal øges både geografisk og demografisk. Herudover ses muligheden for indsamling af data med højere tidslig opløsning, tættere bivirkningsovervågning og lavere pris for studiet. Dette gøres bl.a. ved at reducere behovet for besøg på forsøgsklinikken og i stedet udføre en række forsøgsaktiviteter i forsøgsdeltagerens eget hjem, hvilket kan minimere det samlede besvær ved at deltage i et klinisk forsøg.

Se link til vejledninger under links til højre.