CRF-skabelon med gode råd

Her på siden kan du downloade et eksempel på en CRF-skabelon samt en PDF-fil med kommentarer og gode råd fra GCP-enhederne. Skabelonen skal ændres og tilpasses det enkelte forsøg afhængig af protokol og data-flow i forsøget. Se relevante Skabeloner og vejledninger.