Samarbejde med GCP-enhederne

Om GCP-enhederne

GCP-enhederne er placeret i København, Aalborg, Aarhus og Odense. Enhederne er oprettet med det formål at hjælpe non-kommercielle forskere med at overholde GCP og dansk lovgivning. GCP-enhederne er ikke en myndighed, men en offentlig samarbejdspartner som, så vidt det er muligt, vil hjælpe forskeren med at tilrettelægge og gennemføre et forsøg, således at dansk lov og GCP bliver overholdt. Det er dog stadig forskeren, der i GCP sprog er sponsor (den der leder og igangsætter forsøget), der har ansvaret for, at arbejdet bliver udført.

GCP-enhederne kan bidrage med vejledning og en systematisk gennemgang af forløbet før, under og efter forsøget. Vi har stor erfaring i, hvordan tingene kan gøres, så GCP bliver en genvej til god forskning.

GCP-enhederne vil meget gerne involveres tidligt i forløbet, gerne allerede når protokollen er under udarbejdelse for at opnå det bedste resultat, lette sagsbehandlingen hos de instanser, hvor forsøget skal anmeldes (Lægemiddelstyrelsen, Den Videnskabsetiske Komité, og dataanmeldelse til Regionerne) og for at gøre forsøget nemmere at håndtere undervejs.

Efter henvendelse til en af GCP-enhederne vil der blive tilknyttet en GCP-koordinator/monitor, som vil være ansvarlig for vejledning og monitorering og i samarbejde med forskeren udarbejde samarbejdskontrakt og monitoreringsplan. Hvis mere end ét center deltager i forsøget, vil den GCP-enhed, som der er rettet henvendelse til, automatisk involvere de andre relevante GCP-enheder, således at alle centre i forsøget bliver dækket af vores service.