Rapportering af resultater i CTIS

Rapportering af forsøgets resultater i CTIS

Snarest muligt og senest inden 1 år efter forsøgets afslutning skal forsøgets resultater indtastes i CTIS.
Der skal rapporteres resultater for alle godkendte forsøg, også forsøg afsluttet før tid og hvor der aldrig blev inkluderet forsøgspersoner.

Vejledning til indtastning af forsøgets resultater kan findes i GCP-enhedernes vejledning;
The Danish GCP Units guide to the Clinical Trials Information System (CTIS).

Vejledning findes i link til højre på siden CTIS-anmeldelse