E-læring

E-læringskursus om tillægsetikettering

'Direktiv-forsøg'

GCP-enhedernes e-læringskursus om tillægsetikettering omhandler regler for tillægsetikettering af forsøgsmedicin, der skal foretages af projektpersonale på centeret og kurset er derfor målrettet projektpersonale, som skal varetage tillægsetikettering af forsøgsmedicin.

Kurset er kun relevant for forsøg anmeldt under direktivet, da tillægsetikettering ikke er tilladt i forsøg anmeldt under forordningen.Husk at tillade pop-up vinduer.