Hvordan sikres en god planlægning af forsøget? Hvilke krav stilles? Få gode råd til planlægningen....Klik på billedet!

Hvordan, hvornår og til hvem anmeldes tillæg til protokollen? Hvilke krav stilles?....Klik på billedet!

Hvordan afsluttes forsøget når dataindsamlingen er udført? Publikation og arkivering....Klik på billedet!

Seneste nyt

Opdateret vejlening om indrapportering af resultater i EudraCT Results

11. July 2019

GCP-enhedernes vejledning er opdateret med bl.a. oplysninger om hvilke forsøg,...

Årsrapport fra GCP-enheden ved Odense Universitetshospital

25. March 2019

GCP-enheden fik i 2018 42 nye lægemiddelforsøg og et nyt forsøg med medicinsk...

 

Kommende kurser

København den 22. august 2019

Kursus i Good Clinical Practice (GCP)

Aarhus den 4. september 2019

Kursus i Good Clinical Practice (GCP)

Odense den 25. september 2019

Klinisk afprøvning af medicinsk udstyr; ISO 14 155

Odense den 9. oktober 2019

Kursus i Good Clinical Practice (GCP)

Aarhus den 6. november 2019

Kursus i Good Clinical Practice (GCP)

 
GCP-enheden København GCP-enheden Odense GCP-enheden Aarhus